Keutamaan-Keutamaan Ayat Kursi

AYATKURSI

Ayat ini memiliki kedudukan dan ke agungan. Pada hadits – hadist shahih yang didapati dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan bahwa ayat kursi merupakan ayat teragung yang terdapat dalam Al-Quran nur karim.  Ayat Kursi merupakan ayat yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat yang ke 255;

“Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Di dalamnya terdapat penjelasan 3 macam tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid nama dan sifat Allah. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, tentang ayat kursi  “ayat kursi ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Dalam hadits shahih dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam disebutkan bahwa ia merupakan ayat teragung yang terdapat dalam Al-Quran” (Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim).

Banyak sekali keutamaan dari ayat kursi tersebut ,ini hanya beberapa saja yang dipaparkan dari keutamaan-keutamaan yang terdapat pada ayat kursi,antara lain:

  1. Merupakan Ayat yang Paling Agung dalam Al-Quran

Pertanyaan yang pernah diajukan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka’ab, “Ayat mana yang paling agung dalam kitabullah?” Ubay menjawab, “Ayat kursi.” Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam menepuk dada Ubay kemudian berkata, “Wahai Abu Mundzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki.” (HR. Muslim).

Mengapa Ayat Kursi dikategorikan sebagai ayat yang paling agung ?karena di dalamnya terkandung nama Allah yang Paling Agung, yaitu Al Hayyu dan Al Qayyum. Namun para ulama berselisih pendapat mengenai nama Allah yang paling agung.

  1. Keagungannya Meliputi Langit dan Bumi

Dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya Ayat Kursi (karena di dalam ayat tersebut telah mencakup Nama dan Sifat Allah)”

Dari Sufyan ats-Tsauri berkata, “Sebab ayat kursi merupakan (salah satu) kalamullah (perkataan Allah), sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi” (HR. At-Tirmidzi)

  1. Merupakan Salah Satu Bacaan Dzikir Sebelum Tidur

Dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila engkau mendatangi tempat tidur (di malam hari), bacalah Ayat Kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi” (HR. Al-Bukhari). Maka Jadikanlah ayat kursi ini sebagai dzikir yang dirutinkan dibaca ketika hendak tidur. Dan ayat kursi juga termasuk bacaan yang biasa dilazimi untuk dzikir pagi dan petang.

  1. Salah Satu keutamaan asbab Masuk Surga

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang membaca Ayat Kursi setelah selesai shalat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian”

(HR. An Nasa-i, dinilai shahih oleh Syaikh Al-Albani).

Beberapa dalil atau hadits di atas merupakan beberapa keutamaan dari Ayat Kursi. Dan apabila kita melaziminya, inshaAllah kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Ayat Kursi tersebut. Hendaknya setiap kita muslim selalu bersemangat untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya,dan terutama untuk akhiratnya.

Ayat Kursi sendiri bukanlah sebuah ayat yang panjang dan sulit untuk diingat…

Semoga Allah mudahkan kita dalam segala urusan yang menuju Ridho Nya.

Wallahul Muwaffiq.

*Referensi: Terjemahan tafsir ayat kursi karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin

sumber : http://www.bacadisini.web.id/